HOMEDESPRE CONPIROMMEMBRIISTIRINEWSLETTERCONTACT
CONPIROM

Acorduri

Meniul paginii


Pagina principala

Despre CONPIROM

Membrii confederatiei

Acorduri

Stiri & noutati

Newsletter

Contacte

Stiri


ACORD DE COLABORARE ÎNTRE CONFEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA ROMÂNIEI - CONPIROM- ŞI CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BILATERALĂ ROMÂNIA-BRAZILIA ( BRACC )
În data de 03.08.2011 Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură,...


DREPTUL DE ORGANIZARE ŞI NEGOCIERE COLECTIVA
C98 DREPTUL DE ORGANIZARE ŞI NEGOCIERE...


LIBERTATEA SINDICALA SI APARAREA DREPTULUI SINDICAL
Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a...


KOTRA Cyber Delegation
KOTRA funcţionează ca agenţie guvernamentală sud-coreeană şi are ca...


Informatii


Strategia CONPIROM

Patronatele în România

Legaturi interne


Webmail

CONPIROM- PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

 

ACORD DE COLABORARE

din 10.11.2008

între ALIANȚA PATRONATELOR DIN INDUSTRIE ȘI ENERGIE
(CONPIROM - CONCORDIA) și PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

 

ALIANȚA PATRONATELOR DIN INDUSTRIE ȘI ENERGIE (CONPIROM – CONCORDIA) și PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL denumite în continuare părți, după aderarea României la Uniunea Europeană la 01.01.2007, analizând situația economico - socială a țării la începutul anului 2008 și recunoscând că mediul de afaceri din România nu se situează la nivelul exigențelor pe care le reclamă Comunitatea Europeană, au convenit următoarele:

Articolul 1.
Principii de cooperare

1. Cooperarea dintre părți se va baza pe principiile Strategiei post - integrare a României cât și pe exigențele Comunității Europene.

2. Scopul acestei cooperări a părților:

a) Consolidarea mediului de afaceri în concordanță cu interesele și obiectivele privind o amplă dezvoltare economico – socială a României;

b) Creșterea rolului organizațiilor patronale în conformitate cu prevederile O.I.M. cât și ale Business Europe.

Articolul 2
Domenii de cooperare

 • Alianța Patronatelor din Industrie și Energie se angajază prin intermediul membrilor săi, atât la nivel național cât și pe ramuri de activitate, să susțină toate inițiativele Partidului Democrat Liberal care urmăresc continuarea reformei economice și promovarea proiectelor legislative referitoare la industrie și energie.

 • Alianța Patronatelor din Industrie și Energie va promova în mediile de afaceri interne și internaționale proiectele și programele partidului Partidului Democrat Liberal privind dezvoltarea industrială și energetică a României.

 • Alianța Patronatelor din Industrie și Energie va susține inițiavele guvernamentale ale Partidului Democrat Liberal în cadrul Consiliului Economic și Social.

 • Modificarea Legii Patronatelor astfel încât la negocierile tripartite să participe doar Patronatele si Confederațiile Sindicale reprezentative.

 • Elaborarea și promovarea Legii Lobby-ului, așa cum este ea definită în țările dezvoltate.

 • Cooptarea unor consilieri din cadrul Alianței Patronatelor din Industrie și Energie în staful Ministerelor precum și la Cancelaria Primului Ministru, specialiști pe domeniile respective, consilieri ce nu vor fi remunerați financiar de la bugetului statului.

 • Reformarea Consiliului Economic și Social prin elaborarea unei noi legi de organizare și funcționare astfel încât accesul în CES să fie permis numai confederațiilor patronale și sindicale reprezentative.

 • Reducerea și simplificarea fiscalității.

 • Gestionarea fondurilor de reconversie socială de către comitetele sectoriale.

 • Participarea în condiții egale a firmelor românești cu cele străine la licitațiile pe proiecte majore din România; includerea reprezentanților patronatelor în comisiile de întocmire a caietelor de sarcini, a studiilor de fezabilitate precum și în comisiile de licitații.

 • Modificarea legii contractelor colective de muncă astfel încât acestea să fie negociate și semnate numai de organizațiile patronale și sindicale reprezentative.

 • Recunoașterea statutului de instituție de utilitate publică a Alianței Patronatelor din Industrie și Energie.

   

  Articolul 3
  Modalități de cooperare

 • Pentru îndeplinirea celor de mai sus se va forma un Comitet de Coordonare Paritar format din reprezentanții fiecărei părți.

 • Ambele părți vor lua toate măsurile ce se impun pentru asigurarea în permanență a unei colaborări eficiente la nivel central, regional, județean și local în vederea realizării cu maximă eficiență și în cele mai bune condițiuni a obiectivelor propuse.

  Intrarea în vigoare a prezentului Acord de Colaborare începe de la data semnării.

  Prezentul Acord de Colaborare poate fi modificat prin consimțământul reciproc al părților exprimat în scris. Fiecare parte va acorda atenția necesară oricărei solicitări a celeilalte părți pentru modificarea prezentului acord.

  Prezentul Acord de Colaborare a fost redactat în 3 exemplare și semnat la data de 10.11.2008


 • « inapoi la lista de acorduri

  Membri


  ACF

  APMR

  APREL

  APROMECA

  ASFOR

  FEPACM

  FPAR

  FPSSPR

  METALURGIA

  NITROFOSFOR

  PATROCONS

  PATROMAT

  PMI

  RECOMAT

  ROMPAP

  STICEF

  Legaturi utile


  Camera de Comerţ şi Industrie Bilaterală România - Brazilia
  Guvernul Romaniei
  Ministerul Economiei si Comertului
  Ministerul Finantelor Publice
  Ministerul Justitiei
  Ministerul Muncii
  Synerplus
  HOMEDESPRE CONPIROMMEMBRIISTIRINEWSLETTERCONTACT